Når du handler hos os, er du omfattet af PriceRunner Købsgaranti. Dermed er du sikret op til 50.000 kroner, hvis noget skulle gå galt i forbindelse med dit køb.

Købsgarantien er gratis og gælder for alle medlemmer der er logget ind på PriceRunner.

PriceRunner Købsgaranti omfatter dig, der er privatperson og bosat i Danmark.


Garantien omfatter sager, hvor butikker ikke påtager sig deres lovbestemte ansvar og afhjælper et opstået problem inden for 60 dage.

Selvom du ikke allerede er medlem på PriceRunner og er kommet ind til vores hjemmeside via dem, kan dit køb stadig blive omfattet af Købsgarantien.

Det eneste, du behøver at gøre, er at registrere dig inden for 60 minutter efter dit køb.


At blive medlem koster ingenting og tager mindre end tre minutter! Få PriceRunner Købsgaranti i dag

Hvis du ønsker, at dit køb skal blive omfattet af Købsgarantien, skal din bestilling være adresseret til dig som privatperson.


Med Købsgarantien får du erstatning, hvis en vare er ødelagt, hvis en vare mangler ved levering, hvis levering af varen udebliver eller hvis varen er forkert eller fejlbehæftet.

Købsgarantien erstatter dig som kunde for både anskaffelses- og fragtomkostninger og den direkte økonomiske skade, du har lidt.

For værditab, udeblevne indtægter eller andre direkte eller indirekte omkostninger gives ingen erstatning.

Besøg PriceRunner for at se en liste med ikke-omfattede kategorier samt de endelige vilkår for Købsgarantien.